Elektromotory WEG

Pod značkou WEG se skrývá široký rozsah motorů tak, aby pokryli stále se zvětšující rozsah aplikací. Portfolio elektromotorů WEG zahrnuje speciální motory pro kompresory, pevně spojené čerpadla, kouřový extrakt, palivové čerpadlo a brzdné a také široký rozsah motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu.