Rexnord Falk Lifelign

Lifelign jsou zubové spojky. Skládají se z náboje s vnějším ozubením, který je nasazený na jedné a druhé hřídeli. Přes toto vnější ozubení je převlečen věnec s vnitřním ozubením. Tím je zajištěn přenos kroutícího momentu. Zubové spojky je nutné mazat. Dovolují vyosení spojovaných hřídelů. Jsou ideální jako náhrada pro stávající aplikace. Vzhledem k větším nábojům lze použít menší velikosti spojek a tím šetřit náklady.

Kroutící momenty až 8.190.000 Nm (8,19 mil Nm)

G standardní přírubový věnec

Základní nabízená serie pro aplikace v papírenském průmyslu, ventilátory, čerpadla, doprava materiálu, jeřáby, drtiče, ocelárny a mnoho dalších.

GC spojitý věnec

Používaný pro vysokorychlostní aplikace s nízkým momentem setrvačnosti.

G velký přírubový věnec

Základní nabízená serie pro aplikace v papírenském průmyslu, ventilátory, čerpadla, doprava materiálu, jeřáby, drtiče, ocelárny a mnoho.

G 10 chráněné šrouby

Ke stažení